Media about POMP

Dr Mikolaj Kunicki

Media about POMP

8 June 2013

Gazeta Wyborcza 08/06/2013

"Polska Historia Nieprowincjonalna: Wałęsa agentem czy nie? To już nie interesuje młodych polskich historyków" Z DR. MIKOŁAJEM KUNICKIM* ROZMAWIA ADAM LESZCZYŃSKI  

The Interview with Dr Mikolaj Kunicki

PDF iconwyborcza.pdf