News

CALL FOR APPLICATIONS - DEAKIN FELLOWSHIP:

Applications are invited for the Deakin Fellowship for the academic year 2015-16. The Fellowship is intended to support scholarship related to...

Read more

Gazeta Wyborcza 08/06/2013

"Polska Historia Nieprowincjonalna: Wałęsa agentem czy nie? To już nie interesuje młodych polskich historyków" Z DR. MIKOŁAJEM KUNICKIM* ROZMAWIA ADAM LESZCZYŃSKI...

Read more

Pages